Tänk om : En bok om autism, Aspergers syndrom, ADHD och andra förmågor

| |

Av Lotta Abrahamsson, utgiven av Gleerups

Tänk om : En bok om autism, Aspergers syndrom, ADHD och andra förmågor

Läs mer om Tänk om : En bok om autism, Aspergers syndrom, ADHD och andra förmågor