101 historiska myter

Av Thomas Oldrup, Åke Persson, utgiven av Historiska Media

101 historiska myter

Läs mer om 101 historiska myter