Ju fortare jag går, desto mindre är jag

Av Kjersti Annesdatter Skomsvold, utgiven av Gilla Böcker

Ju fortare jag går, desto mindre är jag

Läs mer om Ju fortare jag går, desto mindre är jag