Min syster fick alzheimer : om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv

| | |

Av Iréne Andersson, utgiven av Gothia Förlag

Min syster fick alzheimer :  om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv

Läs mer om Min syster fick alzheimer : om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv